Nyhedsbrev
Personale

Personale

Farmaceuter

Farmaceuter har en akademisk naturvidenskabelig uddannelse med fokus på lægemidler.  Herigennem har farmaceuter opnået en dybtgående farmakologisk og sundhedsrelateret viden, som giver apoteksfarmaceuten en grundlæggende faglig kompetence til at udøve sit virke på apoteket, og via et velorganiseret efteruddannelsesforløb ajourføres denne viden.

 

Apoteksfarmaceutens primære opgave er at være rådgiver om lægemidler i bred forstand, dels for de øvrige sundhedsprofessioner dels for apotekets kunder. Farmaceuten har desuden et lovmæssigt ansvar for at recepterne overholder og ekspederes i henhold til gældende regler, således at fejl og uhensigtsmæssigheder rettes før medicinen udleveres og tages i brug.

 

Endvidere kan apoteksfarmaceuten varetage andre ansvarsområder, f.eks. medicingennemgang på institutioner, ekstern undervisning af andre sundhedsprofessioner i brugen af lægemidler, foredrag for interesserede  borgergrupper og -foreninger om lægemiddel- og apoteksrelaterede emner, intern undervisning, information og kompetenceudvikling af personalet - dette i samarbejde med den anden apoteksfaglige personalekategori, farmakonomerne.

 

Farmakonomer

Farmakonomer har gennemgået en 3-årig sundhedsuddannelse, som er en kombination af praktik på apotek (farmakonomelever) og en teoretisk undervisning på uddannelsesstedet Pharmakon i Hillerød. Uddannelsen er løbende justeret i takt med at forventningerne og kravene til apotekspersonalets viden om lægemidler, sundhed og sygdom, samt evner til at videreformidle denne viden til apotekets brugere er stigende, i takt med at sundhed og sygdom er et stadigt voksende fokusområde i samfundet.

 

Udover den direkte kontakt til kunderne varetager farmakonomer en række interne ansvarsfunktioner i apotekets afdelinger: f.eks. butikschef, souschef, bogholderi, daglig leder på apoteksudsalget i Rødekro. Sundhedsydelser som Blodtryks- og Blodsukkermåling, samt Rygestopkurser bliver ligeledes udført af farmakonomer.

 

Som for apoteksfarmaceuterne sikrer et efteruddannelsessystem, at farmakonomernes viden bliver opdateret.

 

Det ikke-apoteksfaglige personale består af 1 chauffør, som sørger for transport mellem apoteket og dets afdelinger, samt udbringning af medicin til institutioner og privatkunder samt 1 servicemedarbejder, der varetager rengøringen på apoteket, og desuden sætter varer på plads.

 

Læs om farmaceut på www.pharmadanmark.dk og www.farma.ku.dk
Læs om farmakonom på www.farmakonom.dk

Dine oplysninger