Nyhedsbrev
Om Apoteket

Om Apoteket

Beliggenhed:

Aabenraa Svane apotek ligger i Sundhedshuset, Opnørgaarden, Opnørplads 1-3, 6200 Aabenraa.

Apoteket ligger i husets stueplan med nem adgang for kunderne, således også for brugere af kørestole o.l., og der er i kunderummet god plads til at køre og vende.

 

Historie:

Svane apoteket blev oprettet d. 8. juli 1851 og åbnede d. 1. februar 1852 på adressen Ramsherred 45.

d. 1 august 1973 blev apoteket flyttet til Ramsherred 20, og d. 19. november 2012 rykkede apoteket ind i nye, moderne lokaler i Sundhedshuset i Opnørgården, indrettet med nyt, funktionelt inventar og teknologi.

Svane Apoteket deler her hus med 6 alm. lægepraksis, 2 speciallægepraksis, tandlægeklinik, Lokalpsykiatrien i Aabenraa og Jordemoderkonsultationen i Aabenraa.

Den nyværende indehaver, apoteker Shahpour Sobhani, fik bevillingen til apoteket februar 2011 med overtagelse 1. maj 2011.

 

Tilknyttede enheder:

Til Svane Apoteket hører Rødekro apotek, samt håndkøbsudsalgene i Løjt, Felsted og Hellevad.

 

Serviceydelser:

Apoteket tilbyder en række sundhedsydelser: Dosisdispensering, Tjek på inhalation, Mobilt Tjek på inhalation, Rygeafvænning i grupper og individuelt, Medicinsamtaler, Compliancesamtale og genordination. 

 

Vagt:

Svane Apoteket har ikke længere vagt.

 

SERVICEMÅL PÅ APOTEKET

På Svane Apoteket arbejder vi konstant på at øge kvaliteten i vores håndtering og information om lægemidler. Allerede i 2002 blev vi certificeret af Dansk Standard efter de fælles kvalitetsmål, der er opstillet af Danmarks Apotekerforening, og d. 27.april 2010 blev Svane Apoteket Akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS, og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel. 
Som led i arbejdet med kvalitet har vi fastsat en række servicemål, som vi ønsker at overholde.

 

DISTRIBUTION:

Ekspeditions-ventetid, inkl. kø-ventetid:

 • 90% af kunderne må højst vente i 5 minutter
 • 98% skal være ekspederet under 10 minutter 
 • Alle skal være ekspederet indenfor 15 minutter, med mindre andet er aftalt med kunden.

Fejludleveringer ved receptekspedition:

 • Der må højst forekomme 0,02% fejl (forkert lægemiddel, forkert mængde, forkert etiket (navn,dosering,indikation), forkert kunde, forkert doseringskort, udlevering af lægemiddel med overskredet sidste salgsdato, utilstrækkelig farmakologisk kontrol på ordinationens dosering og indikation.
 • Sagt på en anden måde: 99,98% af alle ekspeditioner skal være fejlfrie.

Leveringsgrad:

 • Vi skal kunne levere mindst 98 % af apoteksforbeholdte lægemidler og receptordinerede lægemidler ved afhentning eller forsendelse. Indenfor denne grænse gælder, at vi må substituere til identiske lægemidler efter de gældende regler for substitution. vi tager forbehold for de tilfælde, hvor vores leverandør ikke kan levere, f.eks. ved restordrer.

  

 

RÅDGIVNING

om lægemidlers brug, opbevaring, virkning, relevante bivirkninger, indbyrdes påvirkning m.m.

 • Alle kunder i skranken inviteres til dialog, og de kunder, der ønsker det, modtager rådgivning på basisniveau
 • 35 % skal modtage rådgivning på udviddet niveau (set i forhold til nærmere defineret målgruppe)
 • 10 % skal modtage rådgivning på avanceret niveau (set i forhold til nærmere defineret målgruppe)

 

Forsendelse af lægemidler:

 • Ved forsendelse gør vi på den vedlagte specifikation opmærksom på, at man i indlægssedlen (som ligger i den enkelte medicinpakning) kan læse oplysninger om det enkelte præparat/produkt.
 • Alle kunder kan desuden få yderligere oplysninger om lægemidlerne ved telefonisk henvendelse til apoteket.

 

 

 

Apotekets målsætning

Apotekets målsætning består af følgende fem hovedmål:

 1. Det ønskes, at vi er med i en udvikling, som kan sikre apotekets konkurrencemæssige stilling som toneangivende i Aabenraa og omegn.
 2. Der ønskes et højt kvalitetsniveau for produkter, service og kundekontakter.
 3. Det ønskes, at apoteket skal kunne tiltrække og fastholde god og kvalificeret arbejdskraft og give den enkelte medarbejder mulighed for faglig og personlig udvikling, samt gennemføre et godt samarbejde mellem personalekategorierne, således at apotekets omdømme som et godt arbejdssted, fastholdes og styrkes.
 4. Indenfor rammerne af apotekets økonomiske formåen gennemføres investeringer i udstyr - herunder teknologi - kunder og varelager, som er nødvendig for at fastholde og udbygge apotekets position som god lægemiddeldistributør.
 5. Der ønskes en økonomisk udvikling, som ikke er lavere end landsgennemsnittet, og som giver et rimeligt udbytte til apotekeren.

 

 

Dine oplysninger